Zebranie sprawozdawcze

with Brak komentarzy

Informuję wszystkich członków naszego Koła, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które miało się odbyć na początku stycznia 2021r z powodu pandemi nie odbędzie się.
Zostało przeniesione na 2022r. Kadencja Zarządu została przedłużona o rok.