ZARZĄD KOŁA
 • Prezes – Wojciech Zarębski ( tel. +48 695 999 140 )
 • Wiceprezes – Marek Grabowski ( tel. +48 508 080 099 )
 • Sekretarz – Stefan Sobucki ( tel. +48 693 490 499 )
 • Skarbnik – Wiesław Skatulny ( tel. +48  506 132 980 )
 • Członek – Jerzy Grad ( tel. +48 667 371 222 )

 

KOMISJA REWIZYJNA
 • Przewodniczący – Perkowski Tadeusz ( tel. +48  799 246 045 )
 • Członek – Jończyk Wojciech ( tel. +48  608 368 203 )
 • Członek – Jagiela Jerzy ( tel. +48  519 794 631 )

 

SĄD KOLEŻEŃSKI
 • Przewodniczący – Zajfet Henryk ( tel. +48 692 780 701 )
 • V-ce przewodniczący – Kalbarczyk Henryk ( tel. +48 507 064 137 )
 • Członek – Skut Jerzy ( tel. +48 502 309 391 )
 • Członek – Stropek Janusz ( tel. +48 604 554 338 )
 • Członek – Żółciński Konrad ( tel. +48 668 984 622 )

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
 • Gruszka Andrzej ( tel. +48 695 999 144 )